VoiPex kode

Funkcijske kode, ki so dosegljive na sistemih VoiPex
preko telefonske tipkovnice.Blacklist


Seznam neželjenih številk
Blacklist a number *30 Dodaj številko na seznam neželjenih
Blacklist the last caller *32 Dodaj številko zadnjega dohodnega klica na seznam neželjenih
Remove a number from the blacklist *31 Odstrani številko s seznama neželjenih številk


Call Forward


Preusmeritev klica
Back to top
Call Forward All Activate *72 Vklop preusmeritve vseh klicev
Call Forward All Deactivate *73 Izklop preusmeritve vseh klicev
Call Forward All Prompting Deactivate *74 Izklop vseh preusmeritev klicev
Call Forward Busy Activate *90 Vklop preusmeritve klicev ob zasedeni liniji
Call Forward Busy Deactivate *91 Izklop preusmeritve klicev ob zasedeni liniji
Call Forward Busy Prompting Deactivate *92 Izklop vseh preusmeritve klicev ob zasedeni liniji
Call Forward No Answer/Unavailable Activate *52 Vklop preusmeritve klica, če številka ne odgovori ali je zasedena
Call Forward No Answer/Unavailable Deactivate *53 Izklop preusmeritve klica, če številka ne odgovori ali je zasedena
Call Forward Toggle *740 Obrne izbiro preusmeritve klica


Call Waiting


Klic na čakanju
Back to top
Call Waiting - Activate *72 Klic na čakanju - Vklop
Call Waiting - Deactivate *73 Klic na čakanju - Izklop


Core


Sistemske funkcijske kode
Back to top
General Call Pickup *8 Splošen prevzem dohodnega klica
Directed Call Pickup ** Neposreden prevzem dohodnega klica
In-Call Attended Transfer *2 Prevezava klica z najavo
In-Call Blind Transfer ## Prevezava klica brez najave
In-Call Disconnect Code ** Izklop preusmeritve klicevKoda za prekinitev dohodnega klica
In-Call Toggle Call Recording *92 Vklop snemanja dohodnega klica
Simulate Incoming Voice Call 7777 Simulacija dohodnega govornega klica
Simulate Incoming Fax Call 666 Simulacija dohodnega fax klica
User Logoff *12 Odjava uporabnika
User Logon *11 Prijava uporabnika


Dictation


Narekovanje
Back to top
Email completed dictation *35 Narekovanje besedila na email
Perform dictation *34 Narekovanje besedila


Do-Not-Disturb (DND)


Funkcija "Ne moti"
Back to top
DND Activate *78 Vklop funkcije "Ne moti"
DND Deactivate *79 Izklop funkcije "Ne moti"
DND Toggle *76 Preklop funkcije "Ne moti"


Info Services


Informacije
Back to top
Call Trace *69 Informacija o zadnjem licu
Directory # Direktorij
Echo Test *43 Test slišnosti - kratko snemanje in predvajanje
Speak Your Exten Number *65 Predvaja številko ekstenzije - internega tel. priključka
Speaking Clock *60 Predvaja čas


Recordings


Posnetki
Back to top
Check Recording *99 Preverjanje posnetkov
Save Recording *77 Shrani posnetek


Speed Dial Functions


Hitro klicanje
Back to top
Set user speed dial *75 Nastavitve uporabnika hitrega klicanja
Speeddial prefix *0 predpona hitrega klicanja


Voicemail


Telefonski predal
Back to top
Dial Voicemail *98 Pokliči Telefonski predal
My Voicemail *97 Moj Telefonski predal