VoiPex funkcije

Funkcije, ki so dostopne na VoiPex telefonskih centralah. Do nekaterih lahko dostopamo prek spletnega brskalnika, do drugih pa samo preko tastature telefona, nakatere pa so vnaprej nastavljene na sistemu.
Funkcionalnosti sistemskega dela
Free PBX Spletni vmesnik za upravljanje, nastavitve in pregled delovanja VoIP telefonske centrale
Voicemail & Recordings Hiter dostop do pregleda, poslušanja glasovnih sporočil in pregled opravljenih klicev (funkcija mora biti vklopljena na posameznem internem telefonskem priključku - številki)
Callweb2 - call rewiev Povezava do spletnega pregleda klicev (porabe) od ponudnika VoiP storitev
Webmin - system administration Webmin je spletni vmesnik-orodje ki vam pomaga pri upravljanju in nastavitvah sistemov Unix (Linux). Z njim se lahko preglejujejo dnevniške datoteke, dodaja periodična opravila, spreminja lastništvo nad datotekami ter pravice izvajanja nad datotekami... Webmin vam omogoča tudi ponovni zagon spletnega strežnika ali pa ponovni zagon celotnega sistema.
Addressbook Dostop do internega telefonskega imenika, z možnostjo proženja klicev preko spletnega vmesnika


Funkcionalnosti PBX dela
Backup & Restore Kreiranje varnostnih kopij sistema, nastavitve periodičnega arhiviranja, ter obnova sistema iz narejene varnostne kopije
Blacklist Blokiranje dohodnega klica točno določenih številk
CallerID Lookup Nudi možnost upravljanja s številko klicočega ob dohodnem klicu (npr: vpogled v telefonski imenik, ki vrne ime klicočega in le tega izpiše na prikazovalniku telefona)
Feature Code Admin Upravljanje s klicnimi funkcijami - vklop/izklop, preusmeritve, klic na čakanju, prevzem klica, predaja klica...
Recordings Nalaganje in shranjevanje posnetkov na sistem
System Admin Napredne nastavitve sistema, ki so potrebne ob instalaciji in zagonu sistema
Language Status Izbira jezika
User Panel Upravljanje s pravicami različnih uporabnikov
Announcements Najavno sporočilo - omogoča predvajanje raznih posnetkov naloženih na sistem
Call Flow Control Kontrola poteka klica - uporablja se pri časovnih odvisnostih, skupinah, ...
Call Forward Omogoča posredovanje klica drugi osebi/številki
Call Recording Omogoča snemanje pogovorov
Call Waiting Klic na čakanju – klicatelja se postavi čakanje v slušalki sliši glasbo, kasneje ga lahko spet prevzamete
Callback Omogoča proženje povratnega klica iz sistema do uporabnika
Conferences Konferenčni klic omogoča pogovor več oseb hkrati
DISA „Direct Inward System Access“ Možnost odhodnega klica preko interaktivnega odzivnika IVR
Dictation Uporabnikom omogoča narek besedila v telefon, ki se potem posreduje kot priponka na email naslov vpisanega pri interni številki
Follow Me Ta funkcija je namenjena mobilnim uporabnikom. Deluje kot razširjena prevezava klicev: ustvarimo lahko pravila, po katerih bo hišna centrala prevezovala uporabnikove priključke. Ne glede na kateri priključek vas pokličejo, boste vedno lahko prevzeli klic: hkrati lahko zvonijo vsi priključki uporabnika ali zaporedno (prvi, drugi..), kot je določeno v pravilih (“follow me”).
IVR Interaktivni glasovni odzivnik vam pomaga pri ustvarjanju kompleksnih glasovnih menujev za različne scenarije uporabe (uporabnik v čakalni vrsti lahko pritisne določeno številko za preusmeritev na skupino).
Info Services Samodejni servisi, ki vrnejo določen status ali informacijo (*60 - točen čas, *65 - interna številka priključka, *43 - echo test - test slišnosti, *69 - pove zadnjo klicano številko ...)
Languages Zaznavanje - Spreminjanje jezika govornega vmesnika
Queue Priorities Možnost nastavitve prioritete klicatelja pred vstopom v čakalno vrsto
Queues Čakalne vrste dohodnih klicev vam omogočajo, da sistem samodejno odgovori na več klicev in jih porazdeli v čakalne vrste. Ta funkcija je predvsem učinkovita za prodajne službe, podporo strankam ali storitev. Na ta način maksimalno povečate učinkovitost človeških virov ter izboljšate zadovojstvo strank.
Ring Groups Klicne skupine omogočajo pri vhodnem klicu zvonjenje več telefonov hkrati ali pa eden za drugim.
Voicemail Blasting Pošiljanje glasovnega sporočila na več glasovnih predalov hkrati (ki so dodani v to določeno skupino).
Wake Up Calls Klic v stilu "hotelskega bujenja", ki ga vnaprej nastavimo
Custom Contexts Skripta za dodajanje posebnosti v klicni plan telefonske centrale
DAHDi Config Pregled statusa in nastavitve DAHDI vmesnika (potreben za BRI vmesnike)
Outbound Call Limit Omejevanje števila sočasnih izhodnih klicev v javno omrežje
Asterisk Info Pregled statusa jedra, priključenih ponudnikv, lokalnih naprav, čakalnih vrst ...
Asterisk Logfiles Enostaven pregled "log" datotek
CDR Reports Pregled opravljenih klicev, ki se beležio na sami telefonski centrali
Print Extensions Izpis lokalnih telefonskih priključkov
Weak Password Detection Zaznavanje šibkih gesel na dodeljenih napravah in povezavah
System Dashboard Ekranski pregled statusov na sistemu prikazanega v spletnem brskalniku
Asterisk SIP Settings Napredne SIP nastavitve do ponudnika
Extension Settings Nastavitve za posamezni interni priključek (telefon)
Music on Hold Glasba na čakanju - pregled in nastavitve posnetkov, ki se bodo predvajali ob čakajočem klicu
Parking Lot Klic lahko odložimo (ne samo da ga damo na čakanje), tak klic lahko prevzame tudi kdo drug
Route Congestion Messages Sporočila ob določenih statusih ki jih doseže klic (zasedeno, ni odgovora ...)
Phonebook Enostaven telefonski imenik
Speed Dial Functions Hitro klicanje s kodo in kratkimi številkami
Voicemail Predal telefonske tajnice - za odlaganje zvočnih posnetkov


Dodatne funkcije
FOP2 Flash Operator Panel 2 - Je pregledna panela, ki lahko v spletnem brskalniku prikazuje vse statuse posameznih internih telefonskih številk, statuse izhodnih linij, čakalnih vrst in še ...


Možnosti Telefonskega imenika
Prijava S prijavo je omogočen dostop do imenika samo uporabnikom, ki imajo svoje geslo za dostop. Uporabniški račun je vezan na interno telefonsko številko, lahko pa je tudi skupno geslo (v tem primeru ni omogočenega klica preko spletnega klika)
Dodajanje Zapisi se v imenik dodajajo preko vnaprej pripravljene forme preko spletnega brskalnika
Urejanje Vsi zapisi se lahko na enak način kot je vnašanje tudi urejejo
Iskanje Za iskanje je vgrajen zelo močan vmesnik, saj se lahko preko enega samega vnosnega polja išče po vseh zapisih
Kriteriji Vnose se lahko razvršča po različnih kriterijih za pregled
Skupine Vsak zapis se lahko pridruži določeni skupini
Podskupine Skupine lahko imajo svoje podskupine - oddelke
Rojstni dnevi Zapisu se lahko doda datum rojsnega dneva in obletnice
Slika Vsak vnos lahko opremimo s sliko - logotipom
Tiskanje Zbrane podatke lahko natisnemo v dveh oblikah (z več ali manj podatki)
Izvoz Podatke lahko izvozimo v več formatov
Uvoz Podatke lahko uvozimo iz vnaprej pripravljene tabele
Zemljevid Vnešen naslov prikažemo na Googel zemljevidu
vCard Izvoz enega naslova v vizitko - vCard
Web link Odpiranje povezave na vnešeno povezavo (razpozna tudi povezavo iz e-mail naslova)
Link e-mail Odpre Vaš privzeti poštni odjemalec s pripravljenim naslovom
Proženje klica Če ste prijavljeni s svojim uporabniškim imenom, lahko s klikom sprožite klic na izbrano številko